De Vrije Heerlijkheid

Home

Welkom op de site van Antiquariaat  ' De Vrije Heerlijkheid'

Drs. H.J.C. de Roover geograaf/planoloog

Topografie, Kunst, Literatuur en algemeen.
Topografische kaarten, stads- en dorpsgezichten

Alle boeken en kaarten zijn zo volledig mogelijk beschreven inclusief eventuele gebreken. Onder kleine gebreken wordt verstaan : bijvoorbeeld naam op schutblad, lichte beschadigingen die normaal zijn voor gebruikte boeken (kaarten) worden niet altijd vernoemd.
Prijzen zijn netto in Euro en inclusief BTW. Aan instellingen, bibliotheken en bekende, terugkerende klanten etc. wordt per factuur geleverd. 

Betalingen kunnen geschieden per bank of giro-overschrijving. Geleverde boeken blijven eigendom van de verkoper totdat volledige betaling van het factuurbedrag heeft plaatsgevonden. Het verzenden van de boeken/ kaarten is voor risico van de verkoper totdat volledige betaling van het factuurbedrag heeft plaatsgevonden. Vermeld bij overschrijving altijd het boek of kaartnummer.
Verzendkosten en eventuele bank- en checkkosten worden tegen kostprijs berekend. U ontvangt vooraf een opgave van het totaalbedrag per email met het rekeningnummer waarop gestort kan worden.
Verkoper behoudt zich het recht toe goederen te verzekeren en/of aangetekend te verzenden. De kosten worden vooraf aangegeven ter doorberekening en goedvinden van de koper.
Boeken / kaarten kunnen ook op afspraak worden opgehaald zonder verdere kosten.
Bij aankoop kan binnen 7 dagen na ontvangst, zonder nadere opgaaf van redenen aan verkoper retour worden gezonden. ( een voorafgaande kennisgeving via email wordt daarbij op prijs gesteld, waarna restitutie van het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk zal plaatsvinden ( niet de verzendkosten voor de retourzending)
Is de retourzending een gevolg van een onvolledige beschrijving dan wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten, retourporto gerestitueerd. Retourzendingen dienen de verkoper te bereiken in dezelfde staat als waarin ze aan koper gezonden werden. Het risico van retourzending is nadrukkelijk voor de afzender.